Právne informácie

Prevádzkovateľom internetovej stránky http://kurzy-licenia.sk (ďalej len "Internetová stránka") je spoločnosť EDU-LAND SK s.r.o. so sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom reigistri: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 87920 / B

Všetky materiály, dokumenty, texty, obrázky, fotky, videá a iné priamo či nepriamo súvisiace práva (ďalej len "Dokumenty") na Internetovej stránke sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi a zmluvami. Kopírovanie, sťahovanie, publikovanie, rozširovanie, napodobňovanie alebo akékoľvek komerčné použitie Dokumentov Internetovej stránky alebo jej častí je zakázané bez predchádzajúceho preukázateľného písomného súhlasu spoločnosti EDU-LAND SK s.r.o.

Spoločnosť EDU-LAND SK s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo upraviť obsah Internetovej stránky a/alebo ukončiť prevádzku Internetovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť EDU-LAND SK s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody alebo straty spojené so vstupom a použitím Internetovej stránky, ako aj za informácie a materiály, ktoré obsahuje.

Linky, ktoré sa nachádzajú na Internetovej stránke vedú k internetovým stránkam, ktoré spoločnosť EDU-LAND SK s.r.o. nekontroluje a preto nie je zodpovedná za obsah a funkčnosť týchto internetových stránok. Linky sú poskytované v dobrej viere a umiestnenie linky neznamená súhlas spoločnosti EDU-LAND SK s.r.o. s jej obsahom.

Ochrana osobných údajov - prečítajte si Obchodné podmienky, 7. bod, uverejnené na tejto Internetovej stránke.

Tieto Právne informácie môže spoločnosť EDU-LAND SK s.r.o. pozmeniť, upraviť alebo inak zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Kontaktné údaje:

EDU-LAND SK s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava
tel.: +421 (02) 4444 1000
mobil: 0903 770 687
e-mail: office@eduland.sk
IČO:47057793 | DIČ:2023729334

 

 

EDU-LAND SK s.r.o.
Račianska 66, 831 02 Bratislava

  • Email: info@kurzy-licenia.sk
  • Tel: +421 (02) 4444 1000
  • Mob: +421 903 77 06 87
Copyright © 2017 EDU-LAND SK s.r.o. All Rights Reserved Spectrum Template by JoomShaper

Search

Naša stránka používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.